De Hardi als stoomsleepboot (bron: van hun website, omdat er  op  mijn PC gewaarschuwd wordt dat er mogelijk schadelijke cookie of popup onderdelen op die website van lyos tripod bevinden hebben wij een stukje overgenomen van hun website.

In 1946 is de Hardi ontworpen bij de scheepswerf en machinefabriek “De Biesbosch” te Dordrecht. Ze is in Frankrijk gebouwd.

De Hardi was onderdeel van een vloot van 18 stoomsleepboten.

Aanvankelijk heette het schip “Fantasque”

Het schip is speciaal ontworpen voor lange reizen met zware slepen op de midden- en boven Rijn. Dit verklaart haar geringe diepgang van 1.60 meter en haar extreem krachtige en zeer bijzondere stoommachine.

Deze zeer unieke “ Bauer Wach “ installatie (de Hardi is het enige nog varende schip ter wereld met een dergelijke machine) maakt deze sleepboot tot een industrieel monument dat voor het nageslacht behouden moet worden.

 

Lang heeft ze niet als sleepboot gevaren, al tussen 1956 en 1958 werd de Hardi uit dienst gesteld. Moderne motorsleepboten namen haar taak over.

Foto: Binnenvaartarchief H. de Groot, Vries.

De Hardi als stoom cleaning schip.

In 1970 werd de Hardi gekocht door de firma Unitas en omgebouwd tot stoom cleaning schip "Ronny".
Het schip werd zes meter langer gemaakt.

Het kreeg een nieuwe, gigantisch grote, stoomketel en werd voorzien van opslagtanks op het voordek om het afval uit de gereinigde scheepsbunkers op te vangen.

Ook werden er enorme door stoom aangedreven pompen geplaatst.
Deze pompen (en andere stoom machines) zijn werkend aan boord te zien.

In 1984 werd het schip opgekocht door het Tank Cleaning bedrijf Rotterdam (TCR). Het schip kreeg nu de naam "Anke Langenberg".
De Anke Langenberg heeft in de Rotterdamse haven dienst gedaan tot 1985, het jaar waarop de TCR haar activiteiten wegens een milieu schandaal moest staken.

In 1994 zou het schip naar Zuid Amerika verkocht worden.

Toen dit niet door ging werd de Anke Langenberg verkocht aan de Scheepssloperij Nederland te 's Gravendeel.

De vereniging (die eerder de Pieter Boele gerestaureerd heeft) kon het schip voor 1 gulden kopen.
Het schip kreeg meteen haar oude naam "Hardi" (= de onverschrokkene) terug.

Sinds dien wordt er hard gewerkt om het schip nieuwe luister te geven.

 

De Hardi nu.


Ze zijn al een heel eind opgeschoten met de restauratie.
Alle tanks en leidingen uit de stoom cleaning periode zijn gesloopt, Asbest is verwijderd.

De ketel is van zijn isolatie en van tientallen kilo's ketelsteen ontdaan.

De vlampijpen zijn verwijderd en nieuwe liggen klaar.

De ketel is gereed voor de eerste keuring door het stoomwezen.

De turbine en de triple expansie machine zijn boutje voor boutje gedemonteerd en onderdeel voor onderdeel gerestaureerd, beide zijn nu al gereed.
Ook de "randapparatuur" ( zoals manometers, pompen, de condensor en de telegraaf ) is voor een groot gedeelte klaar.

Op het voordek, waar eerst de opslagtanks stonden, is een kajuit voor bezoekers en/of passagiers van ons varend museum gebouwd.

Om het stuurhuis heen is een brug geconstueerd

 

Het hart van het schip wordt gevormd door een unieke stoommachine installatie.

Voor zover bekend is de "Hardi" het enige nog varende schip dat een dergelijke voortstuwing heeft. Dit is de reden geweest om van dit schip een varend stoommuseum te maken.
In de jaren 20 experimenteerde de Duitser dr. G. Bauer met een installatie, bestaande uit een zuigermachine en een afgewerkte stoom turbine.

De gedachte hierachter is, dat bij hogedruk stoom het rendement van de zuigermachine (triple expansie) het gunstigst is, terwijl bij lagedruk stoom een turbine beter presteert.

De afgewerkte stoom uit de lage druk cilinder van de triple expansie machine wordt hierdoor hergebruikt in de turbine, hetgeen een aanzienlijke rendementsverbetering oplevert.

Via een tandwielkast drijven beide machines dezelfde schroefas aan.

Tussen de turbine en de schroefas is een vloeistofkoppeling aangebracht (Vulcan koppeling).

Deze zorgt voor een flexibele verbinding met triple expansie machine.

Door olie uit de koppeling weg te laten lopen wordt de turbine losgekoppeld.

De stoom uit de lagedruk cilinder van de triple wordt omgeleid en gaat niet meer naar de turbine, maar rechtstreeks naar de condensor.

Deze constructie is noodzakelijk omdat de turbine niet achteruit kan draaien.

Bij het manoeuvreren is het dus noodzakelijk deze los te koppelen.

 

 

 

 

triple expansie machine

 

 

stoomturbine het loopwiel boven

triple expansie machine

het adres:

Vereniging Stoommuseumschip Hardi

Van der Zaanstraat 4

3317 WT Dordrecht